Yakiniku restaurants in Tokyo

Asakusa

Toritako (Yakiniku)

Ginza

Bird Land (Yakiniku)
Seiko-En (Yakiniku)
Torishige (Yakiniku)

Higashi-Gotanda

Nichinan (Yakiniku)

Ikenohata

Toriei (Yakiniku)

Kagurazaka

Matsu-No-Mi (Yakiniku)

Minami-Ikebukuro

Omo-Ya (Yakiniku)

Ogikubo

Nankan-Tei (Yakiniku)

Okubo

Matsuya (Yakiniku)

Shikahama

Stamina-En (Yakiniku)

Shirokane

Kinryuzan (Yakiniku)

Udagawacho

Yuji (Yakiniku)
cuisine
our sites
More Cities
mailing list
Subscribe to our mailing list
quick search
log on
Click to log-on or register